برای کیفیت بیشتر
صدا را زیاد کنید
2D Animation Webseries
JUPILA

عطرهای زنانه

انواع عطر ها، غلظت ترکیبات معطر را در یک حلال نشان می دهند، که در عطر و طعم خوبی است، اتانول یا ترکیبی از آب و اتانول است. منابع مختلف در تعاریف انواع عطر قابل توجهی متفاوت هستند.

ساخته شده توسط ریاضی

 

نظرات در مورد فیلم

پـروژه بـعـدی
3D Animation Series
XERO