حشرات نیز احتمالا دارای بزرگترین زیست توده حیوانات زمینی هستند. در هر زمان تخمین زده می شود که 10 کیلو تریلیون وجود دارد.

تصاویر منتخب

مکان های مورد علاقه من روی زمین، آب های وحشی است که جنگل بازوهایش را باز می کند و منحنی نقره ای رودخانه، مسافر را به آغوش خود آغشته می کند.

ادامه مطلب

popup image

popup image

popup image

popup image