مگنتوی آبی

انواع عطر ها، غلظت ترکیبات معطر را در یک حلال نشان می دهند، که در عطر و طعم خوبی است، اتانول یا ترکیبی از آب و اتانول است. منابع مختلف در تعاریف انواع عطر قابل توجهی متفاوت هستند.

ادامه مطلب