بازار محتوای روسیه

تنها بازار فروشندگان جهانی محتوا و خریداران روسیه و کشورهای اوراسیا

با توجه به بازار مناسب روسیه برای شرکت‌های ایرانی و سابقه‌ی تشکیل پاویون ایران در بازار جهانی محتوا سال 2018 ، 2019 , 2022 و 2023 بازدیدهای صورت‌پذیرفته از استودیوهای تولید فیلم روسیه در گذشته که از جمله نتایج این حضور فراهم شدن اکران انیمیشن‌های سینمایی ایرانی در روسیه و عقد قرارداد چندین پروژه سرویس از شرکت های روس‌ بوده است، پاویون محتوای «راه سپید» در بازار جهانی محتوای مسکو با حضور 7 شرکت توانمند و با اهداف زیر و در جهت بازارسازی برای صنعت انیمیشن کشور تشکیل می‌شود.

  • بسترسازی برای آشنایی شرکت‌کنندگان در بازار جهانی محتوا با پتانسیل‌ها و خروجی‌های صنعت انیمیشن ایران
  • بسترسازی برای آشنایی استودیوهای تولید انیمیشن ایرانی با استانداردها و موضوعات مدنظر خریدار بین‌المللی
  • بسترسازی افزایش فروش انیمیشن ایرانی در بازار بین‌الملل و ارتقای همکاری‌های بین‌المللی صنعت انیمیشن ایران (در زمینه‌ی تولید مشترک و ارائه‌ی خدمات برون‌سپاری تولید انیمیشن توسط شرکت‌های ایرانی)
  • ایجاد فرصت برای پیگیری تعاملات قبلی با استودیوهای روسی در جهت توسعه همکاری‌های دوجانبه (در زمینه‌ی تولید مشترک و ارائه‌ی خدمات برونسپاری)
  • ارائه‌ی طرح‌های منتخب شرکت‌های ایرانی برای جذب شریک و سرمایه‌گذار

همچنین در بخش بعدی این سفر، بازدیدهایی از استودیوهای اصلی روسی در شهر مسکو زمینه‌سازی برای انعقاد همکاری بین شرکت‌های ایرانی و شرکت‌های بزرگ روسی صورت خواهد پذیرفت. اهم برنامه‌های این رویداد به شرح زیر است:

  • پیچینگ طرح های منتخب انیمیشن ایرانی در سالن اصلی کنفرانس بازار
  • برگزاری جلسات مذاکره B2B